ไฮเดรนเยีย Hydrangea

ไฮเดรนเยีย Hydrangea เป็นสกุลของพืชมีดอก 70 – 75 ชนิดที่เป็นพืชพื้นเมืองในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก(จีน ญี่ปุ่น คาบสมุทรเกาหลี เทือกเขาหิมาลัย อินโดนีเซีย) อเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้ ความหลากหลายส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะจีน ญี่ปุ่น คาบสมุทรเกาหลี

 

ไฮเดรนเยีย เป็นไม้พุ่งสูง 1-3เมตรจัดเป็นพืชหลายฤดูชอบอากาศหนาวเย็น บางชนิดเป็นไม้ยืนต้นหรือเถาวัลย์ที่มีขนาด 30 เมตร แต่ส่วนใหญ่มักเป็นไม้พุ่มเตี้ยใบเกิดแบบตรงข้ามแผ่นใบมีขนาดกว้างใหญ่ขอบใบจักช่อดอกเกิดส่วนปลายกิ่งหรือยอด  ลำต้นดอกประกอบด้วยใบประดับที่มีสีสวยงามแล้วแต่พันธุ์

 

ไฮเดรนเยียส่วนใหญ่จะเป็นสีขาว นอกจากนั้นยังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่มีสีสันสวยงามมีทั้ง ฟ้า, สีแดง, ชมพู, ม่วงอ่อนหรือสีม่วงเข้ม สีของดอกนั้นมีผลมาจาดค่า pH ในดิน หากดินที่ปลูกมีสภาพเป็นกรด pH 5.0-5.5 สีดอกจะออกเป็นสีน้ำเงิน ถ้าสภาพเป็นด่างจะให้ดอกสีม่วงหรือชมพู

 

<------------->

<------------->

 

 

ขยายพันธุ์ได้โดยตัดชำกิ่งอ่อนในช่วงฤดูฝนหรืออาจใช้กิ่งกลางอ่อนกลางแก่ก็ได้ในช่วงฤดูร้อนในต่างประเทศไฮเดรนเยียมีการพักตัวในฤดูหนาว ใช้วิธีตัดกิ่งแก่จากต้นที่พักตังทิ้งใบหมด

 

ในประเทศไทยโครงการหลวงได้ทำการขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำกิ่งช่วงที่เหมาะสมสำหรับการขยายพันธุ์คือช่วงฤดูฝนเพราะสภาพอากาศชื้นและเป็นช่วงที่ต้นพันธุ์แตกหน่อกิ่งก้านมากทำให้มีกิ่งพันธุ์จำนวนมาก

 

 

 

 

(814)