แมลงที่ได้ชื่อว่า หายากที่สุดในโลก

Lord Howe Island stick insect มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dryococelus australis พบได้ในพื้นที่ ลอร์ด โฮเว่ ไอส์แลนด์ ซึ่งเป็นเกาะในประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นสายพันธุ์แมลงที่นั่งวิทยาศาสตร์คิดว่ามันศูนย์พันธุ์ไปแล้วเมื่อปี 1920 จนต่อมามีผู้พบอีกครั้ง และผลการตรวจสอบพบว่าเป็นแมลงสายพันธุ์ Lord Howe Island stick ปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็น แมลงที่หายากที่สุดในโลก

ล่าสุดในปี 2016 ทางสวนสัตว์เมลเบิร์นได้ฟักไข่ 13,000 ฟอง และส่งไปให้ยังสวนสัตว์ในหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น  Bristol Zoo ในประเทศอังกฤษ, San Diego Zoo  ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ  Toronto Zoo ในประเทศแคนาดา

 

<------------->

<------------->

 

Lord Howe Island stick insect เป็นแมลงที่ตัวโตเต็มที่มีความยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 25 กรัม ตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย เป็นแมลงที่ไม่มีปีก แต่สามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็ว

(8332)