แมนนาทีอินเดียตะวันตก

แมนนาทีอินเดียตะวันตก ( West Indian Manatee) เป็นแมนนาทีชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่ที่สุดในอันดับพะยูน แมนนาทีอินเดียตะวันตกจัดเป็นสปีชีส์ที่แยกจากแมนนาทีแอมะซอนและแมนนาทีแอฟริกาบนพื้นฐานจากการศึกษาพันธุกรรมและสัณฐานวิทยา

 

แมนนาทีอินเดียตะวันตกมีสองชนิดย่อยคือ แมนนาทีฟลอริดา (T. m. latirostris) และแมนนาทีแคริบเบียน (T. m. manatus)

  

ลักษณะแมนนาทีอินเดียตะวันตก โดยทั่วไปแล้วตัวโตเต็มที่มีขนาความยาวประมาณ 2.7–3.5 เมตร น้ำหนัก  200–600 กิโลกรัม  แมนนาทีอินเดียตะวันตกตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมามีขนาดความยาวถึง 4.6 เมตร มีน้ำหนักกว่า 1,655 กิโลกรัม

การวิจัยล่าสุดทางพันธุกรรม (mtDNA) ชี้ให้เห็นว่าแมนนาทีอินเดียตะวันตกแบ่งได้เป็นสามกลุ่มซึ่งมากหรือน้อยตามการกระจายพันทางภูมิศาสตร์
– รัฐฟลอริดาและเกรตเตอร์แอนทิลลิส
– ภาคกลางและภาคเหนือของอเมริกาใต้
-อเมริกาใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(179)

ใส่ความเห็น