วิดีโอ – การลอกคราบของแมงมุมทารันทูล่า

แมงมุมทารันทูล่า เป็นแมงมุมที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโบราณกว่า 350 ล้านปีมาแล้ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างร่างกายน้อยมาก มีรูปร่างทั่วไปคล้ายกับแมงมุมท้องปล้อง ลักษณะเด่นคือ มีเส้นขนจำนวนมากขึ้นอยู่ตามตัวและขา เห็นได้ชัดเจน ส่วนมากมีสีสันหรือลวดลายที่สดใส พบได้ทั่วไปทุกมุมโลก ยกเว้นขั้วโลก

แมงมุมทารันทูล่าจะมีการลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโต แต่ในแมงมุมหนุ่มนั้นจะมีการลอกคราบหลายครั้งในแต่ละปี และเมื่อเข้าสู่ตัวโตเต็มวัยพวกมันก็จะไม่ค่อยลอกคราบ ซึ่งในการลอกคราบแต่ละครั้งนั้นอาจใช้เวลานานถึง 10 ชั่วโมง

 

<------------->

<------------->

 

ทารันทูล่ามีขนาดแตกต่างหลากหลายออกไป ตั้งแต่ 2.5 เซนติเมตร จนถึง 33 เซนติเมตร น้ำหนักกว่า 160 กรัม จัดเป็นแมงมุมที่มีอายุขัยยาวนานกว่าแมงมุมจำพวกอื่น โดยมีอายุยาวนานถึง 15-20 ปี

(1303)