แมงมุมมดแดง

แมงมุมมดแดง (Kerengga ant-like jumper) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นแมงมุมที่สามารถปรับเปลี่ยนทั้งรูปร่างและพฤติกรรมให้เหมือนกับมดแดง โดยจะพบแมงมุมชนิดนี้ได้ทั้งในอินเดีย, ศรีลังกา, จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แมงมุมมดแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Myrmarachne plataleoides เป็นแมงมุมที่มีการปรับตัวโดยการเลียนแบบมด (ant mimicry) สาเหตุเนื่องมาจากในเขตร้อน มดถือได้ว่าเป็นแมลงที่มีมากที่สุด

  

แม้ว่ามดจะเป็นเหยื่อของแมงมุมไม่กี่ชนิด แต่มดก็มีเขี้ยวที่มีพิษและทรงพลัง อีกทั้งในมดบางชนิดยังมีเหล็กในที่มีพิษ และเป็นศัตรูของแมงมุม แมงมุมหลายชนิดจึงต้องมีวิวัฒนาการมาอยู่ร่วมกันหรือให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมด เพื่อให้ปลอดภัยจากมดและผู้ล่าชนิดอื่น

ลักษณะของแมงมุมมดแดงนั้นตัวเมียจะมีขนาดความยาว 6-7 เซนติเมตร ตัวผู้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามีขนาดประมาณ 9-12 เซนติเมตร  และในตัวผู้นั้นจะมีเขี้ยวยื่นออกมา เพื่อเอาไว้ต่อสู้ พวกมันจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้

(1655)

ใส่ความเห็น