แพะต้นไม้แห่งโมรอคโค สิ่งมีชีวิตที่กระจายพันธุ์พืชได้ดี

งานวิจัยใหม่เผยให้เห็นว่าแพะต้นไม้แห่งโมรอคโค เป็นสิ่งมีชีวิตที่กระจายพันธุ์อาร์แกนได้ดีที่สุด เนื่องจากเมื่อมันปีนขึ้นไปกินใบไม้รวมไปถึงเม็ลพันธุ์นั้น โดยเมล็ดบางส่วนที่ถูกพวกมันกลืนเข้าไปหากสมบูรณ์แบบจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเยี่ยมเมื่อพวกมันถ่ายออกมา

---

---

อาร์แกน เป็นพืชที่กระจายพันธุ์ในพื้นที่ประเทศโมร็อกโก เมล็ดของมันถูกนำมาสกัดเป็นน้ำมันที่มีราคาแพงเช่นเดียวกับน้ำมันมะกอก

 

(4639)