แซนซิบาร์ (Zanzibar)

แซนซิบาร์ (Zanzibar) คือชื่อรวมของเกาะ 2 เกาะของประเทศแทนซาเนีย คือ เกาะอุงกูจา (Unguja) นิยมเรียกว่าเกาะแซนซิบาร์ และเกาะเพมบา(Pemba) เมืองหลวงของแซนซิบาร์ คือเมืองแซนซิบาร์ตั้งอยู่บนเกาะอุงกูจา ซึ่งมีเขตเมืองเก่าเป็นมรดกโลก

 

แซนซิบาร์มีการปกครองตนเอง อย่างไรก็ดี แซนซิบาร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของแทนซาเนีย ประชากรของแซนซิบาร์สำรวจเมื่อพ.ศ. 2545 มี 981,754 คน มีเนื้อที่ 1,651 ตารางกิโลเมตร

อุตสาหกรรมหลักของแซนซิบาร์คือเครื่องเทศ (กานพลู จันทน์เทศ อบเชย และพริกไทย) ปาล์มแรฟเฟีย และ การท่องเที่ยว แซนซิบาร์เป็นถิ่นฐานของลิงเฉพาะถิ่น (Zanzibar Red Colobus) และเสือดาวที่หายาก (Zanzibar Leopard)

  

เกาะเพมบาเป็นเกาะเดียวนอกจากแซนซิบาร์ที่ยังผลิตกานพลูจำนวนมาก เป็นรายได้หลักจากเครื่องเทศของแซนซิบาร์ ส่วนเกาะอุงกูจามีรายหลังมาจากการท่องเที่ยว

(157)

ใส่ความเห็น