เห็ดเผาะ

เห็ดเผาะ (Barometer Earthstars ) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Astraeus hygrometricus หรือ เห็ดถอบ ในภาษาถิ่นภาคเหนือ เป็นเห็ดชนิดหนึ่ง ที่จัดอยู่ในวงศ์ Lycoperdaceae โดยจัดเป็นเห็ดที่ขึ้นได้เองธรรมชาติ

 

ลักษณะของเห็ดเผาะเป็นลูกกลมๆ ขนาด 1.5-3.5 เซนติเมตร เมื่ออ่อนจะกลม ผิวเรียบสีขาวนวล มีรอยเปื้อนดิน ไม่มีก้าน อายุมากขึ้นผิวนอกจะเป็นสีน้ำตาลหรือเกือบดำ เนื้อเหนียว

 

<------------->

<------------->

 

เห็ดเผาะมีเปลือกสองชั้น ชั้นนอกจะแตกเมื่ออายุมาก ด้านในเป็นถุงกลมสีขาวหม่น ด้านบนจะแตกเป็นช่องให้สปอร์ฟุ้งออกมา สปอร์รูปกลม มีหนาม สีน้ำตาล ขึ้นตามดินร่วนที่ถูกไฟไหม้

เห็ดเผาะพบได้ตามภาคเหนือและภาคอีสานในประเทศไทย สามารถนำมาเป็นอาหารได้และก็มีราคาแพง เนื่องจากปัจจุบันยังไม่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้

(309)