เวลวิชเซียฟอสซิลที่มีชีวิต

เวลวิชเซีย ( Welwitschia mirabilis) เป็นพืชเพียงชนิดเดียวในสกุลเวลวิชเซีย เป็นพืชที่พบในทะเลทราย ชื่ออื่นๆของต้นไม้นี้ในภาษาต่างๆได้แก่ kharos/ khurub ใน ภาษานามา tweeblaarkanniedood ใน ภาษาแอฟริกานส์ nyanka ใน ภาษาดามารา และ onyanga ในภาษาเฮเรโร

 

เป็นพืชเพียงชนิดเดียวในวงศ์ Welwitschiaceae และอันดับ Welwitschiales ในดิวิชัน Gnetophyta จัดเป็นพืชที่เป็นฟอสซิลที่มีชีวิต

 

<------------->

<------------->

 

Welwitschia mirabilis เป็นพืชท้องถิ่นในทะเลทรายนามิบในแนวที่ใกล้ชายฝั่งทะเล ในประเทศนามิเบียและแองโกลา ลักษณะลำต้นหนา หยั่งลึกลงไปในดิน ลำต้นไม่สูง แต่มีความกว้างเหมือนเป็นจานขนาดใหญ่ ใบแบนยาวสองใบสีเขียวอมน้ำเงิน รูปร่างคล้ายงู รากหยั่งลึกลงในดิน ดูดซับน้ำฝนได้ดี

(4782)