เพรียงเรือยักษ์ยาวกว่า 1.5 เมตรในประเทศฟิลิปปินส์

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก National Academy of Sciences of the United States of America สหรัฐอเมริกา นำทีมโดย Dr Daniel Distel ได้ค้นพบเพรียงเรือยักษ์สายพันธุ์ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Kuphus polythalamia

---

---

ในพื้นเกาะมินดาเนา ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ โดยเพรียงเรือตัวนี้มีความยาวกว่า 1.55 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นเพรียงเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบในรอบ 200 ปี

(174)