เนินทรายสุดงดงามในนามิเบีย

อุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลัฟท์ (Namib-Naukluft National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศนามิเบีย พื้นที่อุทยานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายนามิบ บริเวณนี้เป็นซอสซุสเฟลย์ ซึ่งเป็นแอ่งดินเหนียวนี้ถูกโอบล้อมด้วยเนินทรายที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

บริเวณอุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลัฟท์แห่งนี้มีสัตว์และพืชเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถมีชีวิตรอดได้ในบริเวณแห่งนี้ แต่ก็เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความท้าทาย

 

<------------->

<------------->

 

โดยในช่วงฤดูน้ำท่วมบริเวณแอ่งเกลือจะเต็มไปด้วยน้ำซึ่งในช่วงเวลานั้นคุณจะได้พบกับสัตว์อพยพจำพวกนกกระจอกเทศ

(Photo : Wikimedia Commons )

(293)