เขาเอ๋อเหมย

เขาเอ๋อเหมย หรือ เขาง้อไบ๊ ตามสำเนียงอื่น (Mount Emei) เป็นภูเขาห่างจากเฉินตูราว 160 กิโลเมตร ชื่อของภูเขาแห่งนี้ได้มาจากรูปทรงของภูเขาที่มีลักษณะคล้ายคิ้ว

 

ภูเขาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสี่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจีน เนื่องจากเป็นสถานที่ๆ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์เคยสถิย์อยู่ ประกอบด้วยเขาอู่ไถ เขาจิ่วหัว เขาเอ๋อเหมย และเขาผู่ถัว และลัทธิเต๋าโดยมีอารามต่าง ๆ 151 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ทรุดโทรม ยังคงเหลือที่เที่ยวชมได้ 20 แห่ง

  

เขาเอ๋อเหมยมียอดสูงถึง 3,077 เมตร (10,167 ฟุต) ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดหัวจ้วง และช่วงฤดูหนาวมีหิมะปกคลุม จุดที่สูงที่สุดคือ e Four Sacred Buddhist Mountains of China

ในปี 1996 บริเวณภูเขาแห่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ในนิยายกำลังภายในเรื่อง มังกรหยก เขาเอ๋อเหมยที่เป็นที่ตั้งของสำนักชีง้อไบ๊

(268)

One Comment on “เขาเอ๋อเหมย”

ใส่ความเห็น