เกาะแห่งความรัก ประเทศโครเอเชีย

เกาะ Galesnjak เป็นเกาะที่มีรูปร่างคล้ายหัวใจที่สุดในโลก มีขนาด 0.132 ตารางกิโลเมตร ชายหาดรอบเกาะยาว 1.55 กิโลเมตร เป็นเกาะส่วนตัวที่มีเพียงพืชและสัตว์ป่าเท่านั้น หลักฐานของมนุษย์มีเพียงกองดินที่ฝังศพชาว Illyria และสิ่งก่อสร้างโบราณนิดหน่อย

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 กาแล็ชญักเป็นจุดเด่นในกูเกิล เอิร์ธ ทำให้เกาะนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกนับแต่นั้น

 

<------------->

<------------->

 

ภาพ : Seaflow Sailing

(296)