อุทยานทางทะเลแห่งใหม่ใน นิวแคลิโดเนีย

Le Parc Naturel de la Mer de Corail หรือ The Natural Park of the Coral Sea เป็นอุทยานทางทะเลที่พึ่งประกาศไปเมื่อ 23 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา ครอบคลุม 1,300,000 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในนิวแคลิโดเนีย อาณานิคมพิเศษของประเทศฝรั่งเศส

 

นิวแคลิโดเนีย (New Caledonia) ประกอบด้วยเกาะหลัก และเกาะเล็ก ๆ อื่น ๆ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเมลานีเซียทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน ประชากรที่สำรวจได้เมื่อพ.ศ. 2547 มีอยู่ 230,789 คน

 

<------------->

<------------->

 

อุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ มีแนวปะการังที่สมบูรณ์พร้อมกับสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ทางรัฐบาลนิวแคลิโดเนียได้ตัดสินใจประกาศให้พื้นที่แห่งนี้เป็นอุทยานนั้นเพื่อกป้องสมบัติของธรรมชาติก่อนที่มันจะถูกคุกคาม

(382)