หัวส่วนของนกอินทรีฮาร์ปีโตเต็มวัย

  

 

นกอินทรีฮาร์ปี เป็นสายพันธุ์อินทรีที่อยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา ถือเป็นนกอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่และมีพลังมากที่สุดในทวีปอเมริกา ตัวโตเต็มที่เมื่อกางปีกมีความยาวประมาณ 176 – 224 เซนติเมตร และยังมีขนขนาดใหญ่เกิดขึ้นบนหัวคล้ายกับมงกุฎ นกอินทรีฮาร์ปีถูกแต่งตั้งให้เป็นนกประจำชาติของประเทศปานามาอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันการทำลายป่าไม้ทำให้พวกมันต้องสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย

(ภาพจาก : commons.wikimedia)

(470)