หยางเหมย ผลไม้ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน

  doxzilla  

 

หยางเหมย เป็นผลไม้ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Myrica rubra เป็นพืชพื้นเมืองทางตอนกลางประเทศจีน ต้นโตเต็มที่มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร   ผลของมันมีขนาดประมาณ 1.5-2.5 เซนติเมตร ลักษณะของผิวจะเป็นเม็ดตะปุ่มตะป่ำ ผลอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อสุกจึงกลายเป็นสีแดงเข้มไปจนถึงสีม่วง มีรสหวานผสมเปรี้ยว

 

(3027)