สุดยอดอสรพิษ : SNAKE

งู และสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ที่สวยงาม น่าทึ่ง พวกมันไม่เหมือนสุนัขหรือแมว ไม่ต้องการความรัก สัตว์เลื้อยคลานเป็นประเภทชอบอยู่ตามลำพัง ผู้คนส่วนมากต่างรู้สึกหวาดกลัวเจ้าสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ เพราะพิษของพวกมันอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ทันที ในจำนวนของงูพิษนั้น มีงูพิษร้ายแรงชนิดหนึ่งที่หายาก นั่นก็คือ งูเด้ด แอดเดอร์ (Death Adder) แต่คนมักจะเรียกมันว่าเด้ฟ แอดเดอร์ (Deaf Adder) หรืองูหูหนวกเพราะว่ามันไม่เหมือนงูอื่น ๆ

เมื่อคุณพบเจ้าเด้ด แอดเดอร์ มันจะไม่เลื้อยหนี มันจะอยู่ตรงจุดที่มันอยู่ เพื่อรอจังหวะในการฉ ซึ่งเจ้างูเด้ด แอดเดอร์นั้น มันฉกเร็วยิ่งกว่างูทุกชนิด พิษของมันเป็นประเภท นิวโรท้อกซิก ซึ่งเป็นพิษที่ทำลายระบบประสาทมันทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตและหยุดการเต้นของหัวใจ แต่ยาแก้พิษสามารถแก้อาการดังกล่าวได้ นี่เป็นงูที่อันตรายที่สุดของออสเตรเลีย แม้มันไม่มีพิษร้ายเท่ากับงูไทปัน แต่มันก็ร้ายกาจ อาจเรียกได้ว่าเป็นอันดับสอง เจ้านี่เป็นสาเหตุการตายมากกว่างูชนิดอื่นในออสเตรเลีย

สำหรับ งู อีสท์เทิร์น บราวน์ (Eastern Brown) ตาของมันไวต่อความเคลื่อนไหว ถ้าหากคุณจนมุมจริง ๆก็ให้อยู่นิ่ง ๆ เอาไว้ พวกมันจะมองไม่เห็นคุณ และมันไม่สามารถแยกออกได้ระหว่างขาคุณกับต้นไม้ ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่มีประโยชน์

งูที่มีเขี้ยวยาวที่สุด ถ้าพูดถึงขนาดของเขี้ยว งู กาบูน ไวเปอร์ (Gaboon Viper) เป็นงูที่มีเขี้ยวยาวที่สุดในโลกมันมีความยาวถึงสองนิ้ว เขี้ยวของมันสามารถพับราบไปกับเพดานปากของงูได้ แล้วก็เด้งออกมาภายในพริบตาเพื่อจู่โจมอย่างกะทันหัน

---

---

ส่วนงู คิงบราวน์ (King Brown) มีพิษร้ายกาจเช่นกัน มันสามารถกินงูชนิดอื่นได้ กินสัตว์เลื้อยคลานและกบได้และจัดการกับงูตัวอื่น ๆ ได้ด้วยพิษของมัน พิษของงูคิง บราวน์ เป็นประเภทเฮโมท้อกซิกมันทำลายเส้นเลือดและกล้ามเนื้อ ในเวลาที่มันกัดคนแล้วมันจะฉีดพิษประมาณครึ่งถ้วยเข้าใส่ร่างเหยื่อ ทำให้เสียแขน ทำลายไต จนถึงกับตายได้ เจ้างู คิง บราวน์ มันตัวใหญ่และเป็นตัวสร้างพิษชั้นดี มันจะปั๊มพิษออกมาได้มากเหมาะสำหรับการทำยาแก้พิษ

งูจงอาง (King Cobra) เป็นงูพิษตัวยาวที่สุดในโลก พวกมันมีจำนวนมากในประเทศอินเดีย เขี้ยวคือตัวการที่ทำให้เกิดความเสียหาย มันจะฉีดพิษจำนวนมากเข้าสู่ร่างกาย ผู้คนที่ถูกงูจงอางกัดจะเสียชีวิตภายใน 1-1.5 ชั่วโมง พิษของงูจงอางเป็นประเภทนิวโรท้อกซิก พิษของงูจะทำให้ศูนย์กลางในสองที่ควบคุมกระบังลมเป็นอัมพาต กล้ามเนื้อหยุดทำงาน และเหยื่อก็จะตายเมื่อระบบหายใจหยุดทำงาน

นักล่างูคนหนึ่งกล่าวว่า เมื่องูถูกจับตัดเขี้ยว หรือจับมันไว้ในกล่องที่มีความอับชื้นตลอดเวลามันอาจจะตายได้ภายในเวลาแค่ 1- 2 เดือนเท่านั้น แต่สำหรับพวกนักล่างูแล้วพวกเขาจะต้องรักษาเขี้ยวของมันไว้เพื่อรีดพิษงูมาผลิตยาแก้พิษ และสำหรับขั้นตอนในการทำยาแก้พิษนั้น ผลิตได้โดยการนำพิษงูจำนวนน้อยฉีดเข้าไปในตัวม้าหรือล่อ เมื่อระบบของภูมิคุ้มกันของสัตว์สร้างแอนตี้บอดี้ขึ้นมากำจัดผลของพิษงู เลือดก็จะถูกดูดออกมาจากเส้นเลือดดำของม้า จากนั้นก็จะแยกแอนตี้บอดี้ออกจากเลือด แล้วนำส่งไปผ่านกระบวนการในห้องทดลอง ก่อให้เกิดยาช่วยชีวิตที่เรียกว่ายาแก้พิษหรือเซรุ่ม

(145)