รอยยิ้มของท้องฟ้า (Upside-down rainbow)

รอยยิ้มบนท้องฟ้า Circumzenithal arc หรือเรียกทั่วไปว่า “a smile in the sky” หรือ CZA เป็นปรากฏการณ์คล้ายกับการเกิดรุ้ง เกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านผลึกน้ำแข็งแนวนอนในก้อนเมฆบางประเภท

CZA มีรูปร่างโค้งเป็นสีรุ้ง ขนาดประมาณ 1 ใน 4 ของวงกลม จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกลางฟ้า (Zenith) โค้งจะอยู่ขนานกับขอบฟ้า และอยู่ด้านเดียวกันกับดวงอาทิตย์ สีฟ้าจะอยู่ด้านในขอบโค้ง (ใกล้กับจุด Zenith) ขณะที่สีแดงจะอยู่ด้านนอกของโค้ง (ใกล้ขอบฟ้า)

CZA นับเป็นฮาโลที่มสีสันสดใส และสว่างที่สุดประเภทหนึ่งทีเดียว ซึ่งจะแตกต่างกับรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นจากแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำในอากาศที่ทำให้เกิดแสงสีต่าง ๆ

 

<------------->

<------------->

 

 

(447)