ภาพลูกแมว ที่ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลาย

ภาพของลูกแมวขนฟูหยิก ตัวนี้ถูกกล่าวถึงในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายว่าเป็นลูกแมวสายพันธุ์ใด ผู้ที่นำภาพมาเผยแพร่ก็ไม่ทราบว่ามันเป็นลูกแมวสายพันธุ์ใด

ล่าสุดเว็บไซต์The dodo คาดว่ามันเป็นแมวสายพันธุ์ Selkirk rex ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของแมวที่มีขนยาว หยิก ฟู คล้ายกับขนของแกะ พบครั้งแรกในปี 1987 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในปี 1992 ได้รับการรับรองจาก The International Cat Association เมื่อโตเต็มวัยตัวผู้จะหนัก 4-7 กิโลกรัม ตัวเมียหนัก 3-5 กิโลกรัม มีอายุเฉลี่ย 13 ปี

---

---

 

(3057)