ภัยเงียบจากกล่องโฟม

โฟม พลาสติกผ่านกระบวนการใช้สารขยายตัว ทำให้เกิดโพรงแก๊สขึ้นในเนื้อพลาสติก โดยโฟมจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ Polystyrene, Polyethylene และPolyurethane โฟมย่อยสลายไม่ได้เองตามธรรมชาติ และการทำลายโฟมทำให้เกิดมลพิษในหลายๆด้านจึงมีความพยายามนำโฟมกลับมาย่อยเป็นพอลิเมอร์อีกครั้ง

คุณสมบัติที่ได้คือ มีน้ำหนักเบาทำเป็นรูปลักษณะต่างๆได้ดี และทนความร้อนทำให้โฟมเป็นที่นิยมในการนำมาทำเป็นภาชนะ บรรจุหรือหีบห่ออาหารทั่วไป

 

<------------->

<------------->

 

การนำโฟมที่มีองค์ประกอบ Polystyrene มาใช้บรรจุอาหารร้อน นั้นทำให้เกิดการหลอมละลายสารสไตรีน (Styrene) ที่อยู่ในโฟมออกมาผสมอาหารซึ่งสารนี้เป็นสารก่อมะเร็ง สำหรับสารสไตรีนถือเป็นสารอันตรายที่สหรัฐอเมริกา โดยมีการขึ้นบัญชีสารเป็นสารก่อมะเร็ง

หญิงมีครรภ์ที่รับประทานอาหารบรรจุในกล่องโฟมมีโอกาสทำให้ลูกสมองเสื่อม กลายเป็นเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา อวัยวะบางส่วนพิการ
คนทั่วไปหากรับประทานอาหารกล่องโฟมทุกวัน วันละอย่างน้อย 1 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า

ที่มา : กรมอนามัย

(5211)