พีระมิดแห่ง Meroe พีระมิดที่ถูกลืม

Meroe เป็นเมืองโบราณที่อยู่บนฝั่งตะวันออกของ แม่น้ำไนล์ ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของประเทศซูดาน เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยพีระมิดโบราณ ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง 720 – 300 ปีก่อนคริสตกาล

โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคแม่น้ำไนล์ ลักษณะของพีระมิดที่นี่มีความสูง 20 ฟุต ไปจนถึง 100 ฟุต และอยู่ด้วยกันราว 200 พีระมิด

 

<------------->

<------------->

 

ในปี 2011 ที่ผ่านมาทางยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าไม่แพ้พีระมิดในอียิปต์

แต่เนื่องจากเป็นสถานที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมันจึงไม่ได้รับความนิยมและผลกระทบทางการเมือง ทำให้ปี 2014 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพียง 5,000 คน

ภาพ : Wikimedia Commons

(1991)