พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สีสันงดงาม

Sterling Hill Mining Museum เป็นพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเรืองแสงตามผนังของอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุหายาก

  

ในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นเหมืองแร่สังกะสีที่เปิดทำการเมื่อปี 1739 และได้ปิดตัวลงไปเมื่อปี 1986 จากนั้นในปี 1990 Richard และ Robert Hauck ได้เปิดพื้นที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์

(109)