ปล่องภูเขาลึกลับในไซบีเรีย

ปล่องภูเขาแห่งนี้มีชื่อว่า Patomskiy crater และมักถูกเรียกว่า Eagle’s Nest ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของไซบีเรีย ถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1949 โดยนักธรณีวิทยาชื่อ Vadim Kolpakov ลักษณะเป็นเนินปูนขนาดใหญ่ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 160 เมตร และมีความสูงประมาณ 80 เมตร

นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสงสัยมานานว่าภูเขาแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร แต่คาดว่าเกิดขึ้นมาแล้วราว 250 ปี เริ่มแรกนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเป็นฝีมือของมนุษย์แต่จากการตรวจสอบไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้เลย หากมันจะเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟก็เป็นไปได้ยากเนื่องจากอายุของมันยังน้อยและบริเวณนี้ก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ของภูเขาไฟอีกด้วย

 

<------------->

<------------->

 

มีนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่ามันเกิดมาจากอุกกาบาตที่ตกลงมา และภายใต้ภูเขาแห่งนี้ต้องมีธาตุอะไรบางอย่าง จากการศึกษาพบว่าต้นไม้รอบๆภูเขาแห่งนี้เติบโตเร็วกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีบางคนคิดว่ามันสร้างโดยมนุษย์ต่างดาว จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าปล่องภูเขาลึกลับนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

(8697)