ปลาที่มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง

ปลางวงช้าง เป็นสายพันธุ์ปลาที่ พบเฉพาะในทวีปแอฟริกา ลักษณะพิเศษคือปากมีลักษณะยื่นยาวออกมาคล้ายงวงช้าง จึงทำให้เป็นที่มาชื่อสามัญ พวกมันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าอย่างอ่อน ๆ ได้ เพื่อช่วยในการนำทาง, หาอาหาร และติดต่อสื่อสารกันเองด้วยนอกจากประสาทสัมผัสที่บริเวณปากที่ยื่นยาวออกมา

 

<------------->

<------------->

 

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาแล้วพบว่า พวกมันมีสมองใหญ่กว่าคนเมื่อเทียบน้ำหนักตัวต่อตัว มีพฤติกรรมหลายอย่างที่คล้ายกับมนุษย์

พวกมันชอบเล่น และพร้อมที่จะทำตามคำสั่ง หากได้รับรางวัลหรือการกระตุ้นที่โดนใจ นับได้ว่าเป็นปลาที่มีความเฉลียวฉลาดมากสายพันธุ์หนึ่ง

นิยมเลี้ยงเป็นปลาตู้สวยงามในหลายชนิด และใช้บริโภคเป็นอาหารพื้นเมืองในปลาที่มีขนาดใหญ่

(3143)