ปรากฏการณ์ Snow Rollers เกิดขึ้นในประเทศสกอตแลนด์

ประติมากรรมธรรมชาติที่น่าสนใจนี้มีชื่อเรียกว่า Snow Rollers โดยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในพื้นที่ Glassford ลานาร์คเชอร์ใต้ ประเทศสกอตแลนด์

Snow Rollers คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการพัดของลมที่พัดเอาเกล็ดหิมะที่ตกใหม่ๆ กลิ้งไปตามพื้นดินที่เป็นน้ำแข็งอีกทั้งยังปกคลุมไปด้วยหิมะ และในบางครั้งหากความเร็วของลมบวกกับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมโดยรอบมีความเหมาะสม ขนาดของ Snow Rollers ก็อาจจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากถึง 2 -3 ฟุตเลยทีเดียว

Snow Rollers เป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากในธรรมชาติ มันมีความแตกต่างกับการที่เราปั้น snowmen ขึ้นมาเพราะ Snow Rollers จะมีลักษณะกลมๆ กรวงๆ คล้ายโดนัทที่มีขนาดใหญ่ และมีความบอบบาง พื้นดินที่จะเกิดSnow Rollers ได้นั้นต้องมีหิมะปกคลุมเป็นชั้นน้ำแข็ง

 

<------------->

<------------->

 

การเกิด Snow Rollers นั้น นอกจากหิมะต้องแข็งแล้ว ลมที่จะพัดต้องมีความแรงมากแล้วก็จะพัดหิมะให้ม้วนเป็นวงกลมไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก โดยที่มันจะก่อตัวขนาดเล็กแล้วค่อยม้วนตัวจนมีขนาดใหญ่

Photo : Eunice Clarke

(1334)