นอร์เวย์จะเป็นประเทศแรกที่หยุดการตัดไม้

มีการคาดการจากนักวิทยาศาตร์ว่าป่าฝนอาจจะหายไปจากโลกในอีก 100 ปี ข้างหน้า ทำให้หลายประเทศหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ที่มีอยู่ หนึ่งในนั้นคือประเทศนอร์เวย์ ก่อนหน้านี้รัฐบาลนอร์เวย์ได้ให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่าทั่วโลก และในปี 2014 ทางนอร์เวย์ได้ประกาศร่วมมือกับเยอรมนีและสหราชอาณาจักร ในการประชุมสุดยอดภาวะโลกร้อน ของสหประชาชาติ เพื่อปกป้องป่า

---

---

โดยล่าสุดทางรัฐบาลนอร์เวย์ได้ออกมาประกาศว่าจะเป็นประเทศแรกที่จะหยุดการตัดไม้ทำลายป่า รวมไปถึงจะจัดหารถยนต์ที่ลดมลภาวะในอากาศ

(3961)