ทาวเวอร์บริดจ์ แห่งกรุงลอนดอน

ทาวเวอร์บริดจ์ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สะพานแห่งนี้ถูสร้างขึ้นเมื่อปี 1886-1894 และมีการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 30 มิถุนายน ค.ศ.1894 เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการข้ามแม่น้ำเทมส์

 

สะพานแห่งนี้ ประกอบด้วยหอคอย 2 หอ ซึ่งเชื่อมต่อเข้าด้วยกันกับทางเดินคู่ขนานด้านบน โดยออกแบบให้ทนต่อแรงดึงตามแนวนอน ซึ่งเป็นแรงโน้มถ่วงในส่วนของสะพานแขวน องค์ประกอบแนวตั้งของส่วนสะพานแขวนแขวนไว้โดยหอคอย 2 หอที่มีความมั่นคง

 

<------------->

<------------->

 

เป็นสะพานถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ Bascule bridge สามารถยกสะพานให้เรือข้ามได้ ที่ได้รับการออกแบบโดย Horace Jones สถาปนิกอังกฤษผู้โด่งดังในอดีต ลักษณะของสะพานมีความยาว 244 เมตร

Photo:Wikimedia Commons

(155)