ทาคิน

ทาคินเป็นสัตว์ประจำชาติของภูฏาน ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในพื้นที่หนาวเย็น มีหน้าและเขาคล้ายแพะ แต่ว่าไม่มีเครา ตัวใหญ่ประมาณวัว  ทาคินจะกินใบไผ่ หน่อไม้ เป็นอาหารหลัก

ขนาดของทาคินขณะที่ยืนจะมีความสูงอยู่ที่ 97-140 เซนติเมตร ความยาวของลำตัว160-220 เซนติมเตร หางมีขนาดความยาว12-21 เซนติเมตร มีน้ำหนักถึง 300-350 กิโลกรัมในตัวผู้ ส่วนเพศเมียนั้นตัวจะเล็กกว่าหนัก 250-300 กิโลกกรัม

 

<------------->

<------------->

 

ตำนานเกี่ยวกับทาคินทาคิน มีตำนานอยู่มีพระลามะองค์หนึ่งนามว่าท่านดรุกปก คุนเลย์ ได้สำแดงอิทธิฤทธิ์โดยการนำหัวแพะมาเสียบกระดูกวัว และชุบชีวิตมาเป็นสัตว์พันธุ์ใหม่คือทาคิน แต่เดิมทาคินมักหากินตามภูเขา ในอดีตทาคินอยู่ในสวนสัตว์ในกรุงทิมพู

แต่ต่อมาพระเจ้าจิกมี ซิงเย นัมเกล วังชุก กษัตริย์องค์ก่อนของภูฏาน มีรับสั่งให้ปล่อยสัตว์ทั้งหมดกลับเข้าป่า แต่ความคุ้นเคยกับเมืองทาคินจึงเพ่นพ่านในเมืองเป็นจำนวนมาก จึงให้กลับมาอยู่ในสวนสัตว์ขึ้นอีกครั้ง โดยการเปลี่ยนสวนสัตว์เป็นศูนย์อนุรักษ์ทาคินแทน

 

(169)

ใส่ความเห็น