ดูสถานีอวกาศนานาชาติด้วยตาเปล่า

สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station; ISS) เป็นห้องทดลองและสถานอำนวยความสะดวกสำหรับงานค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติซึ่งถูกประกอบขึ้นในวงโคจรต่ำของโลก เราสามารถมองเห็นสถานีอวกาศนานาชาติได้ด้วยตาเปล่าจากพื้นโลก

 

ปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่สามรถระบุตำแหน่งที่ท่านอาศัยอยู่ ทางเว็บไซต์ก็จะแจ้งตำแหน่งที่สถานีอวกาศผ่านเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ พร้อมทั้งระบุวันและเวลา

วิธีการแรกคือคือเข้าไปยัง http://goo.gl/ELN2Sz
1. ใส่ชื่อเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ลงไปในช่อง แล้วทำการ search

2. เมื่อทางเว็บไซต์ทราบตำแหน่งเมืองของเท่าแล้วก็ทำการ update ที่อยู่ทางด้านล่าง

  doxzilla  

3. ต่อมาเลือกที่ ISS ก็จะปรากฏทิศทางของสถานีอวกาศ พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาที่สามารถมองเห็นได้

4. ผลจากตาราง
– Brightness ระดับความสว่างตัวเลขยิ่งน้อยจะยิ่งเห็นได้ชัด
– Start, Highest point, End เป็นช่วงเวลาและทิศทางการมองเห็น

(2806)