สีสันที่สวยงามของดักแด้

ดักแด้ของผีเสื้อสายพันธุ์ Euploea core ถือเป็นหนึ่งในดักแด้ที่มีความงดงามมากที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง ลักษณะของดักแด้จะเป็นสีทองเงาและมีขนาดเล็ก จนสะท้อนสิ่งที่อยู่โดยรอบได้

โดยทั่วไปแล้วผีเสื้อจะอยู่ในระยะดักแด้ประมาณ 20 วัน เริ่มแรกดักแด้จะมีสีใส จากนั้นจะมีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นตัวผีเสื้อ

Euploea core หรือ the common crow เป็นสายพันธุ์ผีเสื้อที่พบได้ทางตอนใต้ของเอเชียไปจนถึงประเทศออสเตรเลีย โตเต็มที่มีขนาดประมาณ 3.3–3.7 นิ้ว ปีกของผีเสื้อจะเป็นสีน้ำตาลเข้มมีลายจุดสีขาว

  doxzilla  

(2941)