ชายหาดแก้วในรัฐแคลิฟอร์เนีย

Glass Beach เป็นชายหาดที่ตั้งอยู่ภายใน MacKerricher State Park เมือง Fort Bragg ตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

---

---

เศษแก้วสีสันสวยงามเหล่านี้มาจากขยะที่เป็นแก้วของเมือง Fort Bragg ที่ถูกคลื่นกัดเซาะจนมีรูปร่างที่สวยงาม ปันจุบันในช่วงฤดูร้อนนั้นมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมชายหาดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

(1079)