ชายหาดเกาะเกรทซานตาครูซ หนึ่งในชายหาดสีแปลกที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก

เกาะเกรทซานตาครูซ (Great Santa Cruz Island) ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้กันในนามเกาะสีชมพู  โดยชายหาดบางส่วนของเกาะก็จะเป็นสีชมพูเนื่องจากมีเศษ Organ pipe coral ที่โดนคลื่นซัดขึ้นมาปะปน

The Organ pipe coral มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tubipora musica เป็นปะการังที่สามารถพบได้ในน่านน้ำของมหาสมุทรอินเดีย รวมไปถึงพื้นที่ทางภาคกลางและตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก

โดยปรกติแล้วปะการังจะอาศัยอยู่บริเวณที่มีความลึกน้อยกว่า 60 เมตร ปะการังเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้สร้างโครงสร้างทางกายภาพของแนวปะการังที่พัฒนาขึ้นมาในทะเลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน

--- ---

(642)