ความงดงามของรถไฟข้ามหุบเขาในสวิตเซอร์แลนด์

Marco Lopez วัยรุ่นที่หลงใหลการถ่ายภาพวัย 17 ปี จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้บันทึกภาพความงดงามของ Landwasser Viaduct สะพานรถไฟท่ามกลางหุบเขาในสวิตเซอร์แลนด์ เขาต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 เพื่อนั่งรถไฟสายแรกไปยังหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา เพื่อเฝ้ารอการมาของรถไปในเที่ยวต่อไป

---

---

สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำ Landwasser รัฐเกราบึนเดิน ทางตะวันออกสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ออกแบบโดย Alexander Acatos สร้างขึ้นเมื่อ มีนาคม 1901 และเปิดใช้เมื่อ ตุลาคม 1902 ตัวสะพานมีความสูง 65 เมตร มีความยาว 136 เมตร

(2305)