Zhangye National Geopark เขาสายรุ้งตันเซี๋ย

อุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติเมืองจางเย่ ตั้งอยู่ในระหว่างเขตปกครองตนเอง หยู้กู้ ซู่หนาน และมณฑลหลินเสอ เมืองจางเย่ ประเทศจีน มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 322 กิโลเมตร มีความสูงตั้งแต่ 1500-2500 เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเล

อุทยานแห่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “เขาสายรุ้งตันเซี๋ย” โดยเรียกตามแนวเขาสูงมีลวดลายเป็นริ้วสีธรรมชาติ ซึ่งมาจากสีของหินทรายและแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกพื้นโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน หลังจากนั้นเมื่อโดนลมและฝนกัดเซาะ ชั้นภายนอกได้กัดกร่อน ผุพังไปตามกาลเวลากว่าพันปี เกิดเป็นชั้นหินสวยอย่างในปัจจุบัน

---

---

ด้วยความงดงามจากธรรมชาติ ทำให้อุทยานแห่งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจีนว่า เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในจีน รวมถึงได้กลายเป็นมรดกโลกและมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย

(180)