Waitomo Glowworm Caves ถ้ำหนอนเรืองแสง

ถ้ำหนอนเรืองแสง ตั้งอยู่ที่เกาะเหนือทางตอนใต้ของเมืองไวกาโต ประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับการสำรวจเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2430 โดย Fred Mace ชาวอังกฤษ ลักษณะภายในเป็นถ้ำหินปูนที่มีอายุกว่า 30 ล้านปี มีแม่น้ำไหลผ่าน ประกอบไปด้วย 3 ถ้ำหลักคือ Ruakuri Cave, Aranui Cave และ Gardner’s Gut ประกอบด้วยหินงอก หินย้อย และเป็นที่อยู่ของสายพันธุ์ Arachnocampa luminosa หรือ หนอนเรืองแสง นับล้านตัว ซึ่งเป็นหนอนที่สามารถพบได้ทั่วไปตามถ้ำหรืออุโมงค์ที่มีความชื้นในนิวซีแลนด์อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มากเท่าที่นี่และที่เกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์อีกแห่ง ไม่เพียงเท่านี้ถ้ำแห่งนี้ยังมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดบนผนังถ้ำที่ปกคลุมไปด้วยสิ่งมีชีวิตประเภทเห็ดราด้วย

ความงดงามของสถานที่แห่งนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวบางคนถึงกับเปรียบเปรยว่า แสงระยิบระยับ พวกนี้ คล้ายกับกำลังดูดวงดาวบนฟ้าในยามค่ำคืน

  doxzilla  

หนอนเรืองแสงที่เห็นนั้นเป็นระยะตัวอ่อนของแมลงที่มีลักษณะคล้ายยุง ชื่อเรียกมาจากลักษณะตัวมันยาวเหมือนหนอน ซึ่งจะปล่อยแสงออกมาจากตัวเพื่อล่อเหยื่อบินมาติดกับได้ตลอดชั่วชีวิต หนอนเรืองแสงดูคล้ายกับแสงสะท้อนจากพุ่มไม้  พวกมันจะวางโครงข่าย ท่อบนเพดานถ้ำเพื่อเป็นทางสำหรับเคลื่อนที่ไปมา ต่อมาพวกมันจะหย่อนเมือกเหนียวเป็นสายลักษณะคล้ายเส้นไหมที่มีตุ่มน้ำเหนียวๆมีความยาวตั้งแต่ 1-50 เซนติเมตรลงมากกว่า 70 เส้น เมื่อกับดักเสร็จสิ้นพวกมันจะรอให้เหยื่อหลงเข้ามาเล่นไฟเรืองแสง เมื่อเหยื่อติดกับจะดิ้นเพื่อให้หลุด ซึ่งไม่พ้นจากเมือกเหนียวที่ติดแน่นเนื่องจากยิ่งดิ้นเท่าไหร่เมือกจะทำหน้าที่เหนียวติดมากเท่านั้น หลังจากนั้นเจ้าหนอนจะค่อยๆ คืบคลานไปตามท่อเข้าหาเหยื่อ เพื่อพากลับไปที่ท่อรังแล้วสังหารเหยื่อกินเป็นอาหาร

(2383)