Vik Beach หนึ่งในชายหาดสีแปลกที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก

เมื่อนึกถึงชายหาดหลายท่านคนนึกถึงหาดทรายที่ขาวสะอาด แต่สำหรับ Vik Beach ทรายบริเวณชายหาดแห่งนี้กลับเป็นสีดำ และมีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์

หาดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ห่างจากเมืองเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เพียง 100 ไมล์ ทรายสีดำบริเวณหาดแห่งนี้มาจากลาวาที่เย็นตัวของภูเขาไฟ Katla ไหลลงไปในทะลเและถูกคลื่นซัดขึ้นมา

---

---

(472)