Titanoboa cerrejonensis งูยักษ์จากแซร์อาโฮน

ไททันโอโบอา แซร์อาโฮนเอนซิส เป็นชื่องูยักษ์ที่อยู่ในวงศ์เดียวกับงูไม่มีพิษจำพวกโบอา มีชีวิตอยู่ในยุคพาลีโอซีนราว 60-56 ล้านปีก่อน  ซึ่งมีสภาพเป็นป่าดิบชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 30-34 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของป่าดิบชื้นในยุคนี้ราว 3-4 องศาเซลเซียสและสอดคล้องกับสภาพอากาศในยุคพาลีโอซีนที่คาดว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศปริมาณมาก ถูกค้นพบโดยคณะนักวิทยาศาสตร์สาขาบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยโทรอนโต

  

นักบรรพชีวินวิทยาเชื่อว่า ไททันโอโบอา มีรูปร่างลักษณะและมีพฤติกรรมคล้ายงูอนาคอนดาโดยหากินในน้ำ ซึ่งอาหารได้แก่ จระเข้และปลาขนาดใหญ่ โดยมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร แต่นักวิชาการคาดว่ายาวได้ถึง 13.5-15 เมตร หนักถึง 2.6 ตัน โดยชื่อภาษาลาติน แปลได้ว่า “งูยักษ์จากแซร์อาโฮน” (Titanic boa from Cerrejon) ซึ่งมาจากชื่อเมืองแซร์อาโฮนในประเทศโคลอมเบีย อันเป็นที่ค้นพบซากฟอสซิลของมันเป็นครั้งแรก ซากฟอสซิลของไททันโอโบอาค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 2007 เป็นกระดูกสันหลังจำนวน 180 ชิ้น คาดว่าน่าจะเป็นของงูทั้งหมด 12 ตัว ซึ่งกระดูกสันหลังมีขนาดใหญ่กว่ากระดูกสันหลังของงูอนาคอนดามากนัก

(23282)