The Valley of the Kings หุบเขาสุสานในอียิปต์

หุบเขากษัตริย์ คือหุบเขาอายุกว่า 3,000 ปี ที่ตั้งอยู่ใจกลางของธีบันเนโครโปลิส บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ตรงข้ามกับเมืองธีปส์ หรือ เมืองลักซอร์ในปัจจุบัน เป็นหลุมศพของกษัตริย์และราชวงศ์ในราชอาณาจักรใหม่ ประกอบด้วย 2 หุบเขาคือ หุบเขาตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานเป็นส่วนใหญ่ และหุบเขาตะวันตก โดยเริ่มตั้งแต่ 1,539-1,075 ปีก่อนคริสตกาล

หุบเขานี้มีหลุมศพอยู่ 65 แห่ง แต่ละแห่งมีห้องเล็กๆ ซับซ้อนอยู่ภายในสุสาน โดยมากที่สุดคาดว่าน่าจะมีมากกว่า 120 ห้อง ภายในสุสานตกแต่งด้วยภาพของเทพเจ้าอียิปต์และได้ให้ข้อมูลความเชื่อเกี่ยวกับพิธีศพในช่วงเวลานั้น แม้จะถูกโจรกรรมวัตถุโบราณไปบางส่วน แต่ก็ยังให้แนวคิดเกี่ยวกับความมั่งคั่งและอำนาจในการปกครองในยุคสมัยนั้น

 

ซึ่งแม้ชื่อจะบอกว่าเป็นหุบเขาสำหรับบรรจุพระศพฟาโรห์ แต่แท้จริงที่นี่กลับมาสุสานของผู้สูงศักดิ์มากมาย ส่วนใหญ่คือบุคคลที่ฟาโรห์โปรดปราน อาทิ เชื้อพระวงศ์ ขุนนางใกล้ชิดตลอดจนภรรยาและธิดาของผู้คนเหล่านั้น โดยในรัชสมัยของฟาโรห์รามเซสที่ 1 (Ramesses I) ได้มีการก่อสร้างหุบผาราชินี (Valley of the Queens) เพื่อเป็นสุสานสำหรับราชินีโดยเฉพาะ แต่กระนั้นราชินีบางพระองค์ก็เลือกถูกฝังอยู่เคียงข้างพระสวามีในหุบผากษัตริย์อยู่ดี

 

<------------->

<------------->

 

หุบเขากษัตริย์ถือได้ว่า เป็นการค้นพบที่สำคัญทางด้านโบราณคดีและอียิปต์ศึกษา เป็นแหล่งสำรวจข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยภายหลังมีการค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคาแมน ซึ่งรอดพ้นจากการโจรกรรมทำให้สภาพภายในเหมือนตอนที่สุสานเพิ่งปิดไป ยกเว้นทางเข้าซึ่งคงเคยมีโจรงัดแงะแต่ถูกเจ้าหน้าที่ทางการจับได้ซะก่อน และแม้ว่าสุสานแห่งนี้จะเลื่องชื่อลือชาเรื่องคำสาปฟาโรห์ไม่น้อย แต่สมบัติทั้งหมดที่ถูกค้นพบก็ได้ถูกนำไปจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไคโร

รวมถึงสุสานของพระนางฮัตเซปซุส หรือราชินีหนวด หนึ่งในฟาร์โรห์หญิงที่เคยปกครองอียิปต์ ทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของประเทศ เป็นแหล่งศึกษาโบราณคดีที่มีนักท่องเที่ยวแวะไปเยี่ยมชมกว่าล้านคนทุกปี

(3275)