The Dark Hedges ความงามที่มีอยู่จริงสู่ความงดงามในภาพยนตร์

The Dark Hedges ในเมือง Armoy ประเทศไอร์แลนด์ ถือเป็นอุโมงค์ธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ตลอดสองข้างทางมีต้นบีชที่อายุกว่า 300 ปี ปลูกเรียงรายอยู่กว่า 150 ต้น จนกลายเป็นอุโมงค์ธรรมชาติ

อุโมงค์แห่งนี้ปรากฏอยู่ในฉากของเรื่อง Game of Thrones ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันถือเป็น สถานที่ท่องเที่ยวในไอร์แลนด์เหนือ

---

---

(1492)