Ted ม้าแคระเป็นมิตรกับทุกสิ่งมีชีวิต

Ted ม้าแคระพันธุ์เชตแลนด์ ที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยเจ้าของผู้ใช้อินสตราแกรม teddytheshetland เจ้าของได้เผยแพร่ภาพความน่ารักของมันผ่านทางอินสตราแกรม จนตอนนี้มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก

ม้าแคระพันธุ์เชตแลนด์ เป็นสายพันธุ์ม้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศสกอตแลนด์  ตัวโตเต็มที่มีความสูงประมาณ 71 – 107 เซนติเมตร

ปัจจุบันม้าถูกเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยง ในหลายประเทศทั่วโลก รวมไปถึงเลี้ยงไว้สำหรับให้เด็กๆ ฝึกเรียนขี่ม้า และเป็นม้าที่ถูกนำมาแข่งขัน

(532)