น้ำตกอีกวาซู สายน้ำอันยิ่งใหญ่ ของชาวอินเดียนแดง

น้ำตกอีกวาซู: Iguazu Falls  แปลว่า “สายน้ำอันยิ่งใหญ่” เป็นคำมาจากภาษากวารานี (Guarani) ชาวอินเดียนแดงเผ่าดั …

อ่านต่อ