แมลงน้ำยักษ์ตัวผู้ที่ต้องดูแลไข่

แมลงน้ำยักษ์ หรือแมลงดา สามารถพบได้ในแหล่งน้ำจืดและบ่อน้ำ แถบทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย และเอเ …

แมลงน้ำยักษ์ตัวผู้ที่ต้องดูแลไข่ อ่านต่อ