แม่โอพอสซัมพาลูกน้อยข้ามถนน

MaxShepperd ผู้ใช้ reddit เผยภาพความน่ารักของแม่โอพอสซัมพาลูกน้อยข้ามถนนแห่งหนึ่ง โดยที่ลูกของมันนั้นเกาะ (1902)

แม่โอพอสซัมพาลูกน้อยข้ามถนน อ่านต่อ