Oak Alley Plantation หนึ่งในอุโมงค์ต้นไม้ที่สวยที่สุดในโลก

Oak Alley Plantation สวนโอ๊คแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชุมชน Vacherie รัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนแห่งนี้เป็นสวนที่เก่าแก่ …

Oak Alley Plantation หนึ่งในอุโมงค์ต้นไม้ที่สวยที่สุดในโลก อ่านต่อ