Stonefishes หินใต้น้ำมีพิษร้ายแรง

ปลาหิน เป็นสกุลของปลาทะเลในสกุล Synanceia ในวงศ์ปลาหิน อันดับปลาแมงป่อง หากินอยู่ตามพื้นทะเล โดยกบดานอยู่กับพื้นนิ่ง ๆ เพื่อรอฮุบเหยื่อไปทั้งคำ กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก โดยอาจพบได้ในแหล่งน้ำกร่อย เช่น ปากแม่น้ำ หรือตามชายหาดเมื่อน้ำลด

มีลักษณะลำตัวป้อมเกือบกลม ส่วนหัวขนาดใหญ่มีหนามจำนวนมาก ลำตัวคล้ำมีลายเลอะ คล้ายก้อนหิน ผิวหนังหนา เป็นปุ่ม สากและมีหนามเล็ก ๆ เกล็ดละเอียด บางชนิดไม่มีเกล็ด ก้านครีบหลังแข็งมีขนาดใหญ่และยาว ครีบอกและครีบท้อง ก้านครีบแข็งมีลักษณะเป็นหนาม ซึ่งก้านครีบนี้มีพิษร้ายแรงมาก เนื่องจากมีต่อมพิษอยู่ใต้ชั้นผิวโดยอยู่รอบส่วนกลาง ส่วนปลายของก้านหนามหุ้มห่อด้วยเนื้อเยื่อ พิษจะถูกปล่อยออกมาเมื่อเยื่อหุ้มหนามฉีกขาด

  doxzilla  

อันตรายมักเกิดจากการสัมผัสกับหนามของปลาหิน ซึ่งมักจะนอนอยู่นิ่งๆตามพื้นน้ำ หากไม่สังเกตและเดินเข้าไปสัมผัสหรือเหยียบ บริเวณที่ถูกตำหรือบาดจะปวดและบวมทันที ความเจ็บปวดอาจอยู่นานหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ในกรณีที่รับพิษจำนวนมากอาจเกิดการแพ้ ผู้ได้รับพิษอาจมีอาการคอแห้ง ปวดเมื่อยตามข้อต่าง ๆ ซึม เพ้อ ไม่ได้สติ จนกระทั่งเสียชีวิตได้ในที่สุด โดยปลาหินถือว่าเป็นปลาจำพวกหนึ่งที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก

(6001)