Siberian tiger พี่ใหญ่ในไซบีเรีย

เสือโคร่งไซบีเรีย หรือ เสือโคร่งอามูร์ หรือ เสือโคร่งจีนเหนือ หรือ เสือโคร่งแมนจูเรีย เป็นเสือที่เคยอาศัยอยู่อย่างกว้างขวางในทวีปเอเชีย แต่ในปัจจุบันมีแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นป่าผืนเล็กทางตอนเหนือของเมืองวลาดิวอสตอค ประเทศรัสเซีย ตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นทางตอนเหนือ พรมแดนเทือกเขาฉางไป๋ของจีน และภูเขาเปกดูในเกาหลีเหนือ

เสือโคร่งไซบีเรียสามารถโตเต็มที่ได้ถึงเกือบ 3 เมตร และหนักได้ถึงเกือบ 300 กิโลกรัม ใบหน้าแผ่กว้าง กรามใหญ่ ลวดลายน้อย และพื้นลำตัวเป็นสีเหลืองออกขาวมากกว่าเสือโคร่งชนิดอื่น ๆ สันนิษฐานได้ว่า เป็นเพราะการปรับตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่มีหิมะและความหนาวเย็นอยู่รอบตัว

---

---

ลวดลายของเสือโคร่งไซบีเรียแต่ละตัวจะแตกต่างกันไป ทำให้แยกแยะได้คล้ายกับลายนิ้วมือของมนุษย์ รวมถึงบางตัวมีการผิดปกติทางยีนส์ทำให้มีขนสีขาว คาดว่าในปัจจุบันมีประชากรเสือโคร่งไซบีเรียราว 562 ตัว ซึ่งจากเดิมพบเพียง 200-300 ตัวเท่านั้น

(1633)