Shicheng County สวรรค์ของนักดำน้ำ เมืองโบราณใต้ทะเลสาบจีน

เมืองซื่อเฉิงหรือเมืองสิงโต เป็นเมืองโบราณอายุมากกว่า 1900 ปี ถูกสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 751 ช่วงสมัยราชวงศ์ฮั่น รอบเมืองถูกรายล้อมด้วยภูเขาสิงโตห้าลูก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง ต่อมาได้กลายเป็นเมืองบาดาล เนื่องจากรัฐบาลจีนตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทำเขื่อนแม่น้ำซินอัน ในปี 2502 จึงมีการปล่อยน้ำเข้ามากักเก็บในพื้นที่จนกลายเป็นทะเลสาบเฉียนเต่า(Qiandao)หรือทะเลสาบพันเกาะ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 573 ตารางกิโลเมตร  ทำให้ภูเขารอบข้างถูกน้ำท่วมจนกลายเป็นเกาะน้อยใหญ่เป็นพันเกาะ จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นหนึ่งในที่เที่ยวสำคัญของมณฑลเจ้อเจียง

---

---

หลังจมมานานกว่า 55 ปี เมืองโบราณแห่งนี้ก็ได้ถูกลืมเลือนจากผู้คนส่วนมาก จนเมื่อปี พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เชิญนักดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเลสาบจึงทำให้ค้นพบเมืองโบราณแห่งนี้อีกครั้งในสภาพเกือบสมบูรณ์ ภายหลังมีการผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีใต้น้ำจากกองทัพเรือจีนมาร่วมโครงการค้นหา  ทำให้พบหลักฐานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นซุ้มประตูที่มีมากถึง 265 แห่ง ประตูเมืองพร้อมปราการ 5 แห่ง แม้แต่ถนน เสา บันได เก้าอี้ไม้ และรูปแกะสลักหินยังคงอยู่ในสภาพเดิม ในปี 2555 แผนผังเมืองทั้งหมดก็เสร็จสมบูรณ์

และด้วยประวัติเก่าแก่กว่าพันปีทำให้ทางการจีนจัดย้ายเมืองโบราณขึ้นมาบนบก โดยจำลองของทุกสิ่งที่นอนจมใต้ทะเลสาบ ขึ้นมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและรับรู้เรื่องราวอันเก่าแก่ของเมืองแห่งนี้ต่อไป ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ไปในบางส่วนแล้ว รวมถึงเปิดเผยภาพถ่ายของเมืองใต้ทะเลสาบอีกด้วย ดังนั้นที่นี่จึงเป็นเสมือนพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อีกแห่งของโลก และเป็นแหล่งดำน้ำยอดฮิต ซึ่งมีนักท่องเที่ยวดำน้ำลงไปเยี่ยมชมมากมาย

 

(9558)