Seawise Giant เรือที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Seawise Giant เป็นเรือขนน้ำมันดิบขนาดใหญ่ และถือเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีอยู่บนโลก ถูกสร้างขึ้นในปี 1979 ประจำการอยู่ที่แท่นขุดเจาะ Qatar Al Shaheen ในอ่าวเปอร์เซีย

ลักษณะความยาวของเรืออยู่ที่ 458.45 เมตร กว้าง 68.8 เมตร มีน้ำหนัก 564,000 ตัน ซึ่งหากวัดกับความสูงของตึกแล้ว ความยาวของเรือนั้นสูงกว่าตึกเอ็มไพร์สเตทในสหรัฐอเมริกาเสียอีก

เรือลำนี้ไม่สามารถผ่านช่องแคบอังกฤษ คลองสุเอซ หรือ คลองปานามาได้ เนื่องจากมันมีขนาดที่ใหญ่เกินไป

ปัจจุบันเรือลำนี้เปลี่ยนเจ้าของมันแล้วกว่า 6 ครั้ง ชื่อของเรือถูกเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามเจ้าของ อย่างไรก็ตามเรือลำนี้ถูกรื้อทิ้งไปในปี 2010 ในประเทศอินเดีย

  doxzilla  

(7022)