Royal penguin พบได้แอนตาร์กติกเท่านั้น

เพนกวินรอยัล (Royal penguin) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eudyptes schlegeli สามารถพบได้บนเกาะแมคควารี แหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่สุดของโลก เพนกวินรอยัลมีลักษณะคล้ายกับเพนกวินมักกะโรนี แต่มีความแตกต่างกันบริเวณใบหน้าโดยเพนกวินมักกะโรนีมีใบหน้าสีดำ ส่วนเพนกวินรอยัลมีใบหน้าสีขาว

 

ลักษณะมันมีความสูง 65-76 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 3-8 กิโลกรัม ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งคือขนสีเหลืองบริเวณหน้าผากของพวกมัน

  

เพนกวินรอยัลมักจะกินสัตว์ทะเลขนาดเล็กอย่างเช่น กุ้ง เคย หมึก และปลาขนาดเล็ดเป็นอาหาร ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

(262)

ใส่ความเห็น