Osaka Castle ปราสาทยุคเอโดะในเมืองโอซาก้า

ปราสาทโอซะกะ ตั้งอยู่ในเขตชูโอ จังหวัดโอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทในช่วงสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในยุคอะซุชิ-โมะโมะยะมะ

ตัวปราสาทมีทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรมสวยงามหลายอย่าง สิ่งที่มีชื่อเสียงมากคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก กำแพงสูงชันกว่า 30 เมตรทำมาจากก้อนหินใหญ่จากเหมืองที่อยู่ห่างจากเมืองมากกว่า 100 กิโลเมตร รวมถึงหลังคารูปปลาโลมาแปดตัวบนหอ และหลังคาประดับกระเบื้องและแกะสลักเป็นรูปทรงของเสือ ซึ่งทั้งหมดถูกชุบด้วยทองคำ

ปราสาทโอซะกะถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่า ฮอนกันจิ ซึ่งถูกพังทลาย โดย โอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนจะสร้างปราสาทโอซะกะ ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน เมื่อสร้างเสร็จสิ้นปราสาทแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น น่าเสียดายที่หลังจากท่านฮิเดโยชิ เสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทแห่งนี้ก็ถูกโจมตีและทำลายโดยทหารของโทคุกาว่า

--- ---

หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนผ่านผู้ปกครองอยู่หลายครั้ง ปราสาทแห่งนี้ถูกโจมตีสลับกับซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปราสาทนี้ได้กลับมามีบทบาท คลังแสงกลายเป็นแหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น มีคนงานกว่า 60,000 คน และเป็นเป้าหมายการโจมตีทางอากาศของฝ่ายพันธมิตร และแล้วในวันที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945 การทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ก็ทำให้ปราสาทโอซะกะเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะคลังแสงพังทลายกว่า 90 % และมีคนงานเสียชีวิตกว่า 382 คน

หลังจากนั้นในปี ค.ศ. 1995 เทศบาลนครโอซะกะ เริ่มต้นโครงการบูรณะปราสาทโอซะกะอีกครั้ง โดยภายนอกปราสาทยังคงความเป็นยุคเอะโดะ ภายในมีการติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย รวมถึงลิฟท์ เพื่อให้สามารถขึ้นไปชมปราสาทและพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ด้านบนได้อย่างสะดวก

(1442)